سین باکس خونه

بربریتا مرغ تنوری به همراه آب هویج تازه و سیب٬می تواند یک وعده غذای سالم و خوشمزه در منزل باشد.