چای دمی قند پهلو

چای دمی قند پهلو با سرو شدن در استکانهای کمرباریک ، یادآور سالیان دور و لذت نوشیدن چای در دورهمی ها میباشد . (فقط شعبه بام لند)