وافل کره ی بادام زمینی

کره بادام زمینی می تواند جزو خوشمزه ترین ترکیبات به همراه وافل به حساب بیاید.