میلک شیک موز خرما

مواد تشکیل دنده این شیک٬بستنی موز خرمای پیارم به همراه سس شکلات می باشد. اگر به دنبال یک نوشیدنی خوشمزه٫سالم و پر انرژی می گردید.