تافی کاپوچینو

از ۳۰ میل اسپرسو به همراه ۱۹۰ سی سی شیر ( ۷۰ درجه سانتی گراد ) ، ۲۰ گرم تافی و  فوم شیر تشکیل میشود .