قهوه ترک

یکی از قدیمی ترین قهوه های دوست داشتنی به همراه تاریخی پر از آداب و سنن است . قهوه ی ترک را باید داغ داغ نوشید .