آیس اسپرسو

ترکیبی از اسپرسو و یخ ، برای افرادی که قهوه ی سرد را می پسندند . از ۱۰ گرم قهوه ۳۰ میل عصاره در زمانی معادل ۲۵ تا ۳۰ ثانیه حاصل میشود که با حدود ۱۰۰ گرم یخ شِیک میشود .