آیس لاته

از ۱۰ گرم قهوه ۳۰ میل عصاره در زمانی معادل ۲۵ تا ۳۰ ثانیه حاصل میشود . به این عصاره ۱۵۰ سی سی شیر سرد و یخ اضافه میشود . آیس لاته برای فصل گرما انتخابی مناسب است .