آیس کارامل ماکیاتو

از ۱۰ گرم قهوه ۳۰ میل عصاره در زمانی معادل ۲۵ تا ۳۰ ثانیه حاصل میشود . به این عصاره ۱۵۰ سی سی شیر سرد و ۳۰ گرم طعم دهنده کارامل اضافه و با یخ شِیک میشود . دوستداران طعم کارامل و نوشیدنی های سرد مخاطبین اصلی این نوشیدنی هستند .