آیس وانیل لاته

از ۱۰ گرم قهوه ۳۰ میل عصاره در زمانی معادل ۲۵ تا ۳۰ ثانیه حاصل میشود . به این عصاره ۱۵۰ سی سی شیر سرد ، ۱۰ گرم طعم دهنده بادام تلخ ، ۲۰ گرم طعم دهنده وانیل اضافه و با یخ شِیک میشود . افرادی که ترجیح میدهند طعم قهوه شان غالب نباشد نباید از آیس وانیل لاته غافل شوند !