لیموناد

ترکیب ساده ی لیمو ، آب و یخ میتواند غوغا به پا کند ! خصوصا زمانی که خورشید با نهایت قوت خود در آسمان به درخشش مشغول است .