آمریکانو

از ۱۰ گرم قهوه ۳۰ میل اسپرسو بدست می آید که ۱۲۰ سی سی آبجوش به آن اضافه میشود . یک شات اسپرسو با آب جوش مخلوط و به این ترتیب از غلظت آن کاسته میشود . افرادی که اسپرسو برایشان سنگین محسوب میشود میتوانند آمریکانو را امتحان کنند .