تخم شربتی

نوشیدنی تخم شربتی بسیار مقوی بوده ، خواص بسیاری را داراست و چنین نیست که تنها مناسب فصل گرما باشد . از این میان میتوان به تأثیر شگفت آور آن در بیماریهای تنفسی و کاهش وزن اشاره کرد .