سیب

خواص بی نهایت آب سیب آن را به یکی از بهترین آبمیوه ها تبدیل کرده است . از این میان میتوان به پاکسازی کبد ، کاهش سطح کلسترول ، تقویت سیستم ایمنی بدن اشاره کرد .