قهوه دمی

قهوه ای ملایم است که برای تهیه ی آن از فرنچ پرس یا دستگاه فیلتر کافی استفاده میشود و در دسته ی نوشیدنی های پر کافئین قرار میگیرد . قهوه فرانسه میتواند انرژی مورد نیاز برای سپری کردن یک روز کاری را فراهم کند .