بربریتا پنیر تخم مرغ

تخم مرغ آب پز ، پنیر لبنه ، پنیر قرمز ، کره و نان بربری فرانسوی این بربریتا را تشکیل میدهند . این بربریتا صبحانه ای مناسب برای علاقه مندان وعده های مقوی غذایی است .