بربریتا پنیر گوجه خیار

پنیر ، سس مخصوص سین کافه ، گوجه فرنگی، خیار و نان بربری کره ای ترکیبات این بربریتا هستند . در عین رعایت سادگی با یکی از خوش طعم ترین میان وعده ها طرف هستیم .