بربریتا پنیر مرغ تنوری

بربریتا مرغ تنوری : مرغ تنوری ، پنیر ، سس مخصوص سین کافه و نان بربری کره ای ترکیبات این بربریتا هستند . بربریتای مرغ تنوری یکی از محبوب ترین بربریتاهای موجود در سین کافه است و برای افرادی که از مصرف سوسیس و کالباس پرهیز میکنند بسیار مناسب است .