شیک قهوه

بستنی وانیل و قهوه این شیک را تشکیل میدهند . دوستداران قهوه انتخابی جز این شیک نمیتوانند داشته باشند ! میلک شیک قهوه شکلات بیسکوئیت : بستنی وانیل ، قهوه و تکه های تک تک سازنده ی این شیک هستند . ترکیب تک تک با قهوه قادر است یک شیک معمولی را به شیکی خاطره انگیز در ذهن شما تبدیل کند .