شکلات گلاسه

بستنی و وجود شکلات این گلاسه را برای دوستداران شکلات به انتخاب اول تبدیل کرده است . موکا گلاسه : بستنی ، شکلات ، اسپرسو و شیر موکا گلاسه را می سازند . افرادی که قادر به حذف اسپرسو از زندگی شان نیستند از موکا گلاسه بعنوان اولین انتخابشان یاد میکنند .