موکا گلاسه

بستنی ، شکلات ، اسپرسو و شیر موکا گلاسه را می سازند . افرادی که قادر به حذف اسپرسو از زندگی شان نیستند از موکا گلاسه بعنوان اولین انتخابشان یاد میکنند .