بستنی وانیلی

شکلی سنتی از بستنی که دربرگیرنده ی ذائقه ی بسیاری از افراد است و توامان به دلیل بهره مندی از رسپی مخصوص سین کافه طعمی متفاوت را ارائه میدهد .