شیک شکلات فندقی

از بستنی وانیل و شکلات فندق تشکیل میشود . این شیک برای دوستداران طعم بی نظیر شکلات فندق یک فرصت عالی برای لذت بردن است!