میلک شیک کوکی

از بستنی وانیل و تکه های کوکی سیب و گردو تشکیل میشود . میلک شیک کوکی برای افرادی که بدنبال تجربه ی یک طعم تازه از ترکیبات شناخته شده هستند بسیار مناسب است.