آیس آمریکانو

آیس آمریکانو : از ۱۰ گرم قهوه ۳۰ میل عصاره در زمانی معادل ۲۵ تا ۳۰ ثانیه حاصل میشود . به این عصاره ۱۵۰ سی سی آب سرد و یخ میشود . این نوشیدنی مناسب برای افرادی است که در هوای گرم قهوه را بدون شیر میل می کنند.