دارسین لاته

از ۳۰ میل اسپرسو به همراه ۱۹۰ سی سی شیر ( ۷۰ درجه سانتی گراد ) ، حدود ۱ گرم دارچین و ۱ سانت فوم شیر تشکیل میشود . دارسین لاته با عسل گرمای فوق العاده ای را در ارگانهای بدن ایجاد کرده و بیشتر مناسب افرادی با طبع سرد است .