سین کافه ٬ حامی میراث طبیعی و یوزپلنگ آسیایی

وقتی از تپه ماهورها و کوهپایه های بی بدیل ایران سخن می گوییم٬ناخوداگاه تصویر باشکوه یوز آسیایی برایمان تداعی می شود. موجود بی نظیر و بی مانندی که زیستگاهش از مناطق بیابانی عربستان تا هندوستان پهناور بود ولی متاسفانه امروز تنها کمتر از ۴۰ عدد در ایران باقی مانده است.که اگر حفاظت و حمایتی در جهت حفظ این گونه نادر صورت نگیرد می تواند ضربات جبران ناپذیری را متوجه طبیعت جانوری٬گیاهی و حتی انسانی سرزمینمان کند.هرچند در این سالیان اخیر فعالیت ها و حمایت های قابل توجهی از طرف انجمن های خصوصی و محیط بانان و آنهایی که قلبشان برای نطقه نقطه این خاک می تپد٬ صورت گرفته است اما همچنان دلایل مهمی مانند شکار غیر مجاز طعمه ها و تصادفات جاده ای مهم ترین عوامل از بین رفتن یوز آسیایی به شمار می رود. از آنجایی که فصل زمستان٬زمان بسیار مهمی برای زادآوری این گونه باارزش محسوب می شود و ورود دام و سگ گله موقعیت آنها را به خطر می اندازد٬بنابراین ضرروت حفاظت در این بازه زمانی بیش از پیش احساس می شود.

پناهگاه حیات وحش میاندشت یکی از حساس ترین مناطق محافظت شده یوزپلنگ ایرانی است که  مجموعه سین در کنار گروه رئیس با تامین مبلغ مورد نیاز استخدام محیط بان برای افزایش حمایت و حفاظت به وسیله نیروی انسانی سعی کرد گوشه ای از دین اش را برای یکی از مهم ترین میراث طبیعی این سرزمین ادا کند.