رویداد آروسک های بومی استان گلستان

رویداد آروسک های بومی استان گلستان روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ همزمان با روز جهانی صنایع دستی برای سین کافه سیدخندان و همراهانش خاطره ماندگاری را رقم زد.

حضور خانم عصمت خواجه هنرمند سازنده آروسک و روایت فلسفه ساخت و قدمت آنها همراه با برگزاری کارگاه از نحوه آماده سازی با مواد اولیه بومی و پارچه های دستباف اصیل منطقه٬ شعف دوچندانی را برای بازدید کنندگان به وجود آورده بود.

سین کافه سیدخندان زین پس محل عرضه آروسک های بومی روستای قلعه قافه خواهد بود و در آینده نزدیک برای شعب دیگر نیز این امکان فراهم خواهد شد.

 

به امید روزهایی پر از شکوفایی برای میراث ناملموس ایران