فرصت های شغلی

اگر فکر می کنید جای شما در تیم پرانرژی و خلاق سین کافه کنار ما خالی ست و مایلید همکاری شایسته ای را در شعب و یا سایر زمینه ها در کنار هم تجربه کنیم ٬ لطفا کادرزیر را تکمیل بفرمایید.


مالکین واحد های تجاری

اگر صاحب ملک تجاری هستید می توانید اطلاعات دقیق از ملک و یا واحد تجاری خود را برای ما ارسال کنید تا بعد از بررسی های انجام شده با شما تماس بگیریم